Abies chensiensis

ShensigranSluthöjd: 15 – 25m, Zon: I

+

Lämna en kommentar

Storvuxen ädelgransart från västra Kina där den är något sällsynt och växer på mellan 2100 och 3500 meters höjd i områden med en årsnederbörd på 1000-2000 mm.
Mycket sällan odlad i Sverige. Observationer mottages tacksamt!