Abies

ädelgranar

+

Lämna en kommentar

Ädelgranarna är pampiga träd med raka ryggar, symmetriska kronor och ofta långa horisontella grenar i kransar runt stammen. Bland prydnadsvärdena kan nämnas frodiga barrskruder och vackra silhuetter. Unga träd kan passa bra som bakgrund till blommande träd, höstfärger och lövträds ljusare grönska. Äldre ädelgranar är vackra sedda från långt håll eller från en höjd där man kan se deras mäktiga kronsilhuetter sticka upp och avteckna sig mot himlen eller annan vegetation.

Kottarna är mycket vackra på släktet men försvinner oftast upp i trädtopparna. Framför allt koreagranen, Abies koreana, är småvuxen och sätter kottar vid låg ålder. Där utgör kottarna en viktig prydnadsaspekt.
Ädelgranar har oftast sin naturliga ståndort i bergområden och de flesta arterna uppskattar en hög nederbörd. Exempel på mer torktåliga arter är A. pinsapo och A. concolor.
Släktet Abies finns över hela jordklotet (främst norra) och många arter går utmärkt att odla i Sverige.
De kan vara långsamma att etablera men kan sedan växa mycket fort. De är sekundära skogsträd som tål att stå i skuggan av andra trädslag och vänta på sin chans att växa när ljusluckor uppstår i skogens krontak.