Abies concolor

coloradogranSluthöjd: 15 – 20m, Zon: I-V

+

Lämna en kommentar

Coloradogranen är ett rätt annorlunda träd med sina långa, mjuka barr som svänger uppåt och liknar diskborstar utmed skotten. Den blåaktiga färgen kommer sig av att barrens båda sidor är klädda av en avdunstningshämmande harts. Detta medför också att coloradogranen är bland de torktåligaste av ädelgranar. Den är heller inte i lika stort behov av att växa upp i skydd av andra träd som så många andra ädelgranar är. Man kan placera coloradogranar i solitära positioner och på så sätt skapa stora effekter redan från start med de gråblå konformer som träden utvecklar.
Den annorlunda och avvikande färg som coloradogranen tillför en plantering kommer kanske bäst till sin rätt om den upprepas genom att plantera glesa grupper i kombination med andra grönare färgtoner.
Coloradogranen härstammar från västra Nordamerika där den förekommer i bergen 1000-3000 m.ö.h. I Sverige kan den ibland skadas något av Sydvästsveriges tveksamma vårar med omväxlande värme och kyla och uppskattar istället våra mer kontinentala delar med tydligare årstidsväxlingar.