Acer campestre ’Green Column’

pelarnaverlönnSluthöjd: 6 – 8m, Zon: I-IV

+

Lämna en kommentar

’Green Column’ är en holländsk pelarform från 1982, som bildar en tät och stilig, smalt äggformad krona. Perfekt till att kanta smågator eller som accentträd i små miljöer. Vacker både som uppstammad (högstam) och med låga grenar kvarlämnade (formträd). Motståndskraftig mot mjöldagg. Höstfärg gulbrun.