Acer cappadocicum

turkisk lönnSluthöjd: 15 – 20m, Zon: I-III

+

Lämna en kommentar

Denna vackra lönnart växer från Turkiet och i ett smalt bälte ändå bort till Himalaya i Kina. Bildar karaktäristiskt runda, samlade träd när de växer fritt. Bilden till höger från Allahelgonakyrkan i Lund visar just dessa kupolformiga kronor.
Den korta knubbiga stammen är ofta ojämn med stora knutor.
Bladen är relativt enkla med 5 (7) otandade flikar men med tydliga och utdragna flikspetsar. Höstfärgen en rik gul.
En speciell egenhet hos denna lönn är att den kan sätta rikligt med rotskott vilket är något att beakta vid användning ihop med andra växter. Solitära placeringar i gräsytor såsom på fotot här från Allhelgonakyrkan i Lund är perfekta.