Acer macrophyllum

jättelönnSluthöjd: 12 – 20m, Zon: I-IV

+

Lämna en kommentar

Denna lönn kommer från Västra nordamerika (Alaska-Kalifornien) där den når över 40 meter i höjd. De största jag sett i Sverige har varit ca 15 m (rapporter välkomnas!).
Även hos oss blir dock bladen väldigt stora, ca 25 cm breda.
Barken blir grov och skrovlig och i öppna lägen bildas en bred och tidigt förgrenad krona.