Acer platanoides ’Cleveland’

skogslönnSluthöjd: 12 – 15m, Zon: I-III

+

Lämna en kommentar

Denna förädlade skogslönn är ett utmärkt mindre träd med samlad äggformig och välbalanserad krona, som är lätt att höja och har litet beskärningsbehov. Den har friskt gröna blad som slår ut något rödstrimmiga och får vackra höstfärger i gult till guloranget. Trivs på de flesta väldränerade jordar och tål vind och snöbelastning trots relativt spetsiga grenvinklar. Dess tolerans för värme och stadsluft gör den praktisk i gatumiljö.