Acer platanoides ’Faassen’s Black’

rödbladig skogslönnSluthöjd: 12 – 15m, Zon: I-IV

+

Lämna en kommentar

En medelstor lönn, som har en luftig och relativt bred krona med trubbiga grenvinklar, vilket gör att den tål vind och snöbelastning mycket bra. Bladen hör till de absolut mörkaste av rödbladiga skogslönnar.
Drabbas lätt av kraftig mjöldagg. Bör användas med eftertanke eftersom den är mycket mörk i färgen.
Kulturursprung i Belgien 1936.