Acer platanoides ’Royal Red’

rödbladig skogslönnSluthöjd: 12 – 15m, Zon: I-V

+

Lämna en kommentar

Medelstor skogslönn. Kronan blir regelbunden och oval. Härdigheten är god.
Denna sort, tillsammans med ’Crimson King’, är nog den bästa rödbladiga skogslönnen. Sorten ’Crimson King’ är mycket lik, jämnbördig i kvalitet och ofta ihopblandad med ’Royal Red’.