Acer rubrum ’Scanlon’

rödlönnSluthöjd: 8 – 10m, Zon: I-III

+

Lämna en kommentar

Honklon av rödlönn med smal, uppåtriktad krona. Bladen får höstfärger i oranget till mörkt purpur. Framtagen av den amerikanska plantskolan Scanlon.
Trivs bäst i något surare jord vilket också ger kraftigast höstfärg. Undvik kompakterade jordar och vindutsatta lägen.
Sörj för god dränering.
Perfekt träd då man vill ha ett utropstecken i en anläggning och dessutom en sprakande höstfärg.