Magnolia kobus

japansk magnoliaSluthöjd: 8 – 12m, Zon: I-III

+

Lämna en kommentar

Japansk magnolia tillhör de mest robusta i släktet och bildar stadiga träd med oregelbunden krona. Gamla träd är charmigt vresiga och snirkliga i det grova grenverket och skapar mönster mot himlen vintertid med sina många, stora, pälsklädda blomknoppar. Barken är grå och en fin bakgrund till den snövita blomningen som äger rum på bar kvist i april/maj. De elliptiska bladen är klargröna och färgas på hösten gula. För att vara magnolia är arten tolerant mot lerhaltiga jordar och hårdgjorda miljöer. Man bör dock ha stora växtbäddar med marktäckande perenner vid gatuplantering. Frösättningen kan bli riklig vid massplantering men adderar bara till trädets exotiskhet.