Abies firma

momigranSluthöjd: 12 – 18m, Zon: I

+

Lämna en kommentar

Abies firma är ett i Sverige mycket ovanligt träd. Det finns ett stort träd i Göteborgs botaniska trädgård, bambulunden, och några småträd i Linderslunds arboretum utanför Hörby i Skåne. I övrigt känner jag inte till några träd. Rapporter mottages tacksamt.
Men detta är en mycket ståtlig ädelgransart från Japan. Den växer i bergen på något lägre höjd än A. homolepis, nikkogran. Liksom denna har A. firma långa raka grenar som pekar uppåt i svag lutning och bildar fina kronsilhuetter. Grenarna är längre på A. firma och barren grövre, kraftigare och med en sticksig spets, ofta delad i två spetsar.