Acer platanoides

skogslönnSluthöjd: 18 – 22m, Zon: I-V

+

Lämna en kommentar

Skogslönnen är lättetablerad och växer fort upp till ett mäktigt träd med regelbunden, relativt bred och jämn krona. Den har ett brett användningsområde både som park och gatuträd. Utmärkt till alléträd på grund av sin jämna krona. De stora och handflikade bladen får lysande gula och ibland rödorangea höstfärger. Den gröngula blomningen, som infaller tidig vår på bar kvist, är en stor prydnad på äldre träd och dessutom viktig för bin.
Trivs på de flesta väldränerade jordar, men är känslig för kompakterad jord och djup plantering, vilket kan bidra till uppkomst av stamsprickor.
Frökälla Ultuna är utvald till stor del med härdighetshänseende och bör väljas då man pressar artens nordgräns. I annat fall rekommenderas frökälla Pernilla, som är en nyare selektion där betoning även varit på kronbyggnaden. Frökälla Pernilla har starka kronor med tydligt ledarskott, jämt fördelade grenar och starka grenfästen utan invuxen bark, vilket är oerhört viktigt för att få långlivade vackra träd. Dessutom minskar behovet av etableringsbeskärningar. Även vind- och snötåligheten är god.