Acer rubrum

rödlönnSluthöjd: 8 – 12m, Zon: I-III

+

Lämna en kommentar

Acer rubrum är en östamerikansk lönnart med relativt upprätt och samlad krona. Barken är vackert slät och grå, och en fin bakgrund till den iögonfallande blomningen på bar kvist i april.
Det är skilda han- och honträd, men båda sätter en stor mängd små blommor utmed skotten. Honblommorna är ceriseröda och hanblommorna rödgula. På honträden utvecklas sen snabbt klasar av långskaftade små röda lönnäsor. Bladen, som är relativt små, får på hösten slående färger i framför allt rött men även gult, oranget och violett.
Trivs bäst på lite surare jordar. Använd som solitär eller i stora grupper för masseffekt av blomning och höstfärger.