Acer campestre

naverlönnSluthöjd: 10 – 15m, Zon: I-IV

+

Lämna en kommentar

Naverlönnen är ett medelstort träd med relativt samlad rund krona, som förblir tät och frodig. Barken är vackert skrovlig och brunaktig. Unga grenar har ofta korklister. De vackra små bladen har ibland en snygg kopparröd ton när de slår ut, och blir om hösten gula.
Naverlönn är ett europeisk träd och räknas som ett i Sverige inhemskt träd eftersom man hittat den på någon enstaka lokal i Skåne. Arten är mycket värmetålig och även torktålig och därför lämplig i hårdgjorda miljöer. Toleransen mot skugga är också mycket god.
Användbart träd då man vill ha långlivade gröna kronvolymer av medelstorlek. Vintertid blir träden karaktärsfulla med ganska täta vresiga grenverk. Naverlönnen är mycket beskärningstålig och trevlig att formklippa.
Frökälla Uppsala E är härdig och har ett friskt bladverk.