Acer capillipes

japansk strimlönnSluthöjd: 5 – 10m, Zon: I-IV

+

Lämna en kommentar

Denna trevliga stimlönn är endast vildväxande i Japan. Där förekommer den i blandade bergsskogar. Även i kultur skall man tänka på att samplantera den med andra träd för att den skall trivas bra. Strimlönnar är inga pionjärträd för öppna, blåsiga och soliga lägen. Välj hellre en skyddad växtplats i halvskugga och gärna med sur och mullhaltig jord. Ett lövlager runt fötterna uppskattar strimlönnarna.
Unga skott och blad är rödanlupna. Höstfärgen på denna art är rik och färgstark i den röda skalan. De små lönn-näsorna sitter ofta i riklig mängd i långa hängen.