Acer tataricum

rysk lönnSluthöjd: 5 – 8m, Zon: I-V

+

Lämna en kommentar

Rysk lönn är ett lättetablerat och tåligt, mindre träd. Barken är mycket slät och grå. Stammen delar ofta upp sig i kraftiga delstammar eller grenar som vindlar sig upp och åt sidan på ett säreget sätt. Detta gör att träden fort ser åldriga och unika ut. Bladen, som är små och äggformiga, slår ut i en ovanlig, ljust äppelgrön färgton som känns mycket vårfräsch. Bladen samlas jämt utspridda på små sidokvistar i tydliga skikt vilket bidrar till trädets särart. Höstfärgen är gul eller röd. Blomningen är gulvit och följs av lönn-näsor som kan få tydligt röda vingar vilket är dekorativt.
Acer tataricum är köldhärdig och tolerant mot såväl värme (vilket gynnar den) som torka och blåst. Den föredrar öppna och ljusa lägen vilket också är bra ur estetisk synvinkel eftersom trädet då bäst får komma till sin rätt.
Det finns en E-typ,  A. tataricum fk Falun E.