Acer distylum

lindlönn* (förslag)Sluthöjd: 4 – 8m, Zon: I

+

Lämna en kommentar

Endemisk japansk lönn som bara växer på Honshu i bergsskogar. Bladen är stora, äggrunda och oflikade. Bladbasen är hjärtformad och bladspetsen utdragen. Bladet liknar lindens och därför skulle ett svenskt namn kunna vara lindlönn.
Blommorna är gröngula och sitter i smala ax som pekar rakt upp.
Mycket sällan planterat i Sverige. Det avbildade är ett träd i Alnarpsparken planterat 2003.
Odlingsrapporter mottages tacksamt!