Acer pseudoplatanus

tysklönn (syn. sykomorlönn)Sluthöjd: 20 – 25m, Zon: I-IV

+

Lämna en kommentar

En snabbvuxen lönn, som utvecklar en mäktig och karaktärsfull, brett pyramidal krona, bestående av ett kraftigt och snirkligt grenverk. Barken förblir länge slät, men är på äldre träd mycket vackert flagnad i tunna, utsvängda flagor. Bladen är tjocka, mörkgröna och grovt handflikade. Den limegula blomställningen är dekorativ, men ger tyvärr upphov till en mycket stor mängd vitala fröer. Därför bör man använda tysklönnen med stor försiktighet där risk för fröförökning är stor, t.ex. i naturlika planteringar och nära buskage. Naturvårdsverket klassar trädet som en invasiv art.
Tysklönnen är mycket frisk och tålig mot både snöbelastning och saltbemängda vindar. Träden kan bli mycket gamla.